Årskonference 2010

PrintPrint

den 12. og 13. oktober på Hotel Nyborg Strand

 For pdf af slides, evaluering og debat, se under menuknapperne program eller evaluering og debat

TEMA

Velfungerende e-sundhed for personale og patienter – en forudsætning for et mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen

E- sundhedsaktørerne i Danmark har på mange måder travlt. Mange steder realiseres større projekter samtidigt med, at nye er under forberedelse i sundhedssektoren. Der udvikles, testes, implementeres, konsolideres og evalueres bredt på hele e-sundhedsområdet. I kommunerne er anvendelsen af e-sundhed for borgerne hastigt voksende, og de er involveret i mange initiativer. Siden sidste års E-sundhedsobservatoriekonference har regionerne barslet med Regionernes Sundheds-it Organisation (RSI), som er oprettet som en fælles regional samarbejdsmodel på sundheds-it med det formål, at regionerne i fællesskab kan løfte en række hensigtsmæssige opgaver.

E-sundhed, der er den danske oversættelse af e-Health, omfatter samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedstjenester, udveksling af information, overførsel af data fra en institution til en anden, indbyrdes kommunikation mellem patienter eller mellem ansatte i sundhedsvæsenet. E-sundhed omfatter også informationsnetværk i sundhedssektoren, ledelsesinformation,  elektroniske patientjournaler, telemedicintjenester og personlige  ”wearables” og bærbare kommunikationssystemer til at overvåge og hjælpe patienter.

Til trods for at der sundhedspolitisk gennem de senere år ikke har været et særligt fokus på e-sundhedsområdet, tegner der sig et sammensat billede af en kontinuerligt stigende indsats blandt de mange og forskelligartede aktører. Velfungerende løsninger for e-sundhed er ikke længere blot en mulighed men en absolut forudsætning for et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen. Velfungerende e-sundhed stiller krav til både ledelse og medarbejdere i sundhedsvæsenet med henblik på at forandre og forbedre. Spørgsmålet er, om vi er gode nok til fortsat at være foregangsland, eller om der er behov for at se på andre landes fremskridt på e-sundhedsområdet?

E-sundhedsobservatoriets årskonference tilbyder at formidle et samlet billede af vigtige resultater inden for e-sundhed i primær- og sekundærsektoren – i kommunerne og regionerne, herunder sygehusene. Patienter, pårørende, sundhedsfaglige og de ledelsesansvarlige har forskellige behov for information til at understøtte forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje. Alle disse aspekter vil blive præsenteret, diskuteret og perspektiveret ved E-sundhedsobservatoriets årskonference.

Link til forslag til oplæg.